2742/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2742/CV-UBND
V/v chuyển công văn kiến nghị xử lý vi phạm
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2742_signed.pdf
 Trở về trang trước