367/CV-UBND
Chi tiết văn bản
367/CV-UBND
v/v đề xuất thực hiện trong năm 2020 đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 367_signed.pdf
 Trở về trang trước