20/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
20/QĐ-UBND
V/v ban hành qui định về quản lý và cấp phép sản xuất gạch ngói đất nung trên địa bàn tỉnh HY
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 20.pdf
 Trở về trang trước