1404/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1404/CV-UBND
v/v chấp thuận nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình thư viện tỉnh
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1404.pdf
 Trở về trang trước