443/GM-UBND
Chi tiết văn bản
443/GM-UBND
Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2019
Ngày ban hành 10/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm 443_signed.pdf
 Trở về trang trước