10/CT-UBND
Chi tiết văn bản
10/CT-UBND
v/v tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn và giảm thiểu tai nạn bom m ìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 09/08/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 10.pdf
 Trở về trang trước