1911/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1911/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1911.pdf
 Trở về trang trước