381/CV-UBND
Chi tiết văn bản
381/CV-UBND
v/v cung cấp thông tin cho phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 381_signed.pdf
 Trở về trang trước