1616/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1616/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1616_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước