3710/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3710/CV-UBND
v/v tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác năm 2019
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3710_signed.pdf
 Trở về trang trước