1629/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1629/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch phòng chống bệnh cúm gia cấm trên địa bàn tỉnh hưng Yên năm 2019-2025
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1629_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước