920/CV-UBND
Chi tiết văn bản
920/CV-UBND
V/v giải quyết các vốn đề liên quan đến địa giới hành chính các cấp
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 920.pdf
 Trở về trang trước