1408/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1408/CV-UBND
V/v giải quyết dứt điểm vụ việc đề nghị của ông Đỗ xuâ Chích thôn Từ Hồ xã Yên Phú
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1408.pdf
 Trở về trang trước