3721/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3721/CV-UBND
v/v chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3721_signed.pdf
 Trở về trang trước