1245/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1245/QĐ-UBND
v/v cử đoàn cán bộ đi công tác tại Trung quốc
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1245_signed.pdf
 Trở về trang trước