1956/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1956/QĐ-UBND
v/v phê duyệt phương án bảo vệ trọng điểm cống trạm bơm tiêu nghi xuyên và chống đùn sủi đê trong nghi xuyên đoạn từ k 104+00
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1956_signed.pdf
 Trở về trang trước