847/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
847/QĐ-UBND
v/v phê duyệt danh sách viên chức cán bộ công chức cấp xã tinh giảm biên chế theo nghị định số 108/2014/NĐ-CP và nghị định số 113/2018/NĐ-CP đợt 1 năm 2019
Ngày ban hành 29/03/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 847_signed.pdf
 Trở về trang trước