1940/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1940/QĐ-UBND
v/v bố trí giữ chức vụ giám đốc Trung tâm quan trắc thông tin Tài nguyên và môi trường trực thuộc sở Tài nguyên ông Hoàng Trọng Nhu
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1940_signed.pdf
 Trở về trang trước