2/BCS
Chi tiết văn bản
2/BCS
V/v Nghị quyết về chủ trương bổ nhiệm cán bộ cho ngành giáo dục và sở Y tế
Ngày ban hành 08/01/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm vbdi_2_BCS.pdf
 Trở về trang trước