1919/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1919/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục cây xanh thuộc dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh Quảng Trường trung tâm thành phố Hưng Yên
Ngày ban hành 30/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1919.pdf
 Trở về trang trước