686/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
686/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung số lượng đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290 ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
Ngày ban hành 31/03/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 686_2010.PDF
 Trở về trang trước