2431/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2431/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán xây dựng phần còn lại công trình Đền thờ Lạc Long Quân Văn Miếu Xích Đàng thuộc dự án bảo tồn tôn tạo quần thể Phố Hiến
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2431_signed.pdf
 Trở về trang trước