1596/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1596/CV-UBND
V/v công điện biểu dương công tác bảo đảm tỏ chức Hội nghi phát triển vùng kinh tế trọng điểm bắc Bộ tai tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1596_signed.pdf
 Trở về trang trước