1585/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1585/CV-UBND
v/v báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014-2018
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1585_signed.pdf
 Trở về trang trước