1239/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1239/QĐ-UBND
v/v hỗ trợ kinh phí triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Ngày ban hành 30/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1239q_signed.pdf
 Trở về trang trước