2224/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2224/CV-UBND
V/v báo cáo kết quả phân bổ dự toán ngân sách năm 2011
Ngày ban hành 31/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2224.pdf
 Trở về trang trước