917/CV-UBND
Chi tiết văn bản
917/CV-UBND
V/v chiếm giữ bán đất trung tâm Simet tại xã Tân Quang huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 917.pdf
 Trở về trang trước