410/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
410/QĐ-UBND
v/v phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Phố Mới Văn Giang
Ngày ban hành 31/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 410_signed.pdf
 Trở về trang trước