2223/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2223/CV-UBND
v/v báo cáo tình hình xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
Ngày ban hành 31/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2223.pdf
 Trở về trang trước