1598/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1598/CV-UBND
v/v dự hội nghị quán triệt triển khai thi hành luật an ninh mạng
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1598_signed.pdf
 Trở về trang trước