1586/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1586/CV-UBND
v/v xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ chính trị
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1586_signed.pdf
 Trở về trang trước