2757/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2757/CV-UBND
v/v tham mưu tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2757_signed.pdf
 Trở về trang trước