3/BCS
Chi tiết văn bản
3/BCS
V/v Nghị quyết bổ nhiệm điều động luân chuyển bố trtí lại do đơn vị thay tên mới
Ngày ban hành 08/01/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm vbdi_3_BCS.pdf
 Trở về trang trước