8/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
8/QĐ-UBND
V/v quy định mức thu quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phí thẩm định đề án trong lĩnh vực tài nguyên nước
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 08.pdf
 Trở về trang trước