2492/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2492/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ cổ phần sơn Spanyc khai thác nguồn nước đưới đất tại công trình giếng khoan
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2492_signed.pdf
 Trở về trang trước