1979/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1979/CV-UBND
v/v giải quyết khó khăn vướn mắc trong quá trình triển khai công tác lập QHXD nông thôn mới
Ngày ban hành 30/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1979.pdf
 Trở về trang trước