2750/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2750/CV-UBND
V/v tham mưu giải quyết dứt điểm đơn của công dân bà Bùi Thị Thục
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2750_signed.pdf
 Trở về trang trước