3723/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3723/CV-UBND
v/v báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2014-2018
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3723_signed.pdf
 Trở về trang trước