17/CT-UBND
Chi tiết văn bản
17/CT-UBND
v/v Chỉ thị việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hưng Yên năm 2017-2018 tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018
Ngày ban hành 02/11/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 17.pdf
 Trở về trang trước