1405/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1405/QĐ-UBND
v/v sáp nhập trường trung học cơ sở thụy lôi và Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám thành trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám trực thuộc sở Giáo dục và Đt
Ngày ban hành 27/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1405_signed.pdf
 Trở về trang trước