1628/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1628/QĐ-UBND
bổ nhiệm kế toán trưởng bà Nguyễn Thị Thoa
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1628_signed.pdf
 Trở về trang trước