2512/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2512/QĐ-UBND
v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng Nhà điều dưỡng sân đường,xây dựng mới Nhà khoa dinh dưỡng và các phòng chức năng trung tâm Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2512_signed.pdf
 Trở về trang trước