2734/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2734/CV-UBND
v/v đào tạo bòi dưỡng cán bộ công chức viên chức trực tuyến
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2734_signed.pdf
 Trở về trang trước