1175/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1175/CV-UBND
v/v tổ c hức cuộc họp thảo luận về việc tăng quy mô giường bệnh các cơ sở y tế công lập
Ngày ban hành 08/05/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1175_signed.pdf
 Trở về trang trước