375/CV-UBND
Chi tiết văn bản
375/CV-UBND
v/v trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 375cv_signed.pdf
 Trở về trang trước