1623/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1623/QĐ-UBND
V/v công nhận Hiêu trường trương Trung cấp tổng hợp Đông Đô ông Phạm Phan Nam
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1623_signed.pdf
 Trở về trang trước