2977/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2977/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tị thị trấn Như Quỳnh huyện Văn lâm để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công viên cây xanh trung tâm huyện lỵ Văn lâm
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2977_signed.pdf
 Trở về trang trước