2196/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2196/QĐ-UBND
v/v thành lập Ban chỉ đọa thực hiện hỗ trợ về nhà ở chủ hộ nghèo và người có công với cách mạng tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 30/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2196_signed.pdf
 Trở về trang trước