2745/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2745/CV-UBND
v/v chấp thuận chủ trương cho phép công ty TNHH sản xuất và thường mại Tân Việt Anh nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2745_signed.pdf
 Trở về trang trước