45/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
45/QĐ-UBND
v/v điều chỉnh một số nội dung của quyết định chủ trương số 64/QĐ-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh của công ty TNHH TL Toàn Thắng
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 45_signed.pdf
 Trở về trang trước